κωνικής οκταγωνικής διατομής

Χαλύβδινοι ιστοί φωτισμού οδών (ιστοί οδοφωτισμού) κωνικής οκταγωνικής διατομής με πλάκα και χωρίς πλάκα έδρασης.

Υλικό
Χάλυβας θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025.

Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ (σε μπάνιο μεγαλύτερο του μήκους του ιστού) βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα πιστοποίησης (ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007 και ΕΝ-40).
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter