πιστοποιήσεις

Ο στόχος της ποιότητας διατρέχει οριζόντια κάθε δραστηριότητα της εταιρείας ZINCOMETAL. Αποτελεί δε πυρήνα της φιλοσοφίας της και πυξίδα για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της. Είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων πελατών εντός και εκτός συνόρων.
Όταν μάλιστα η ποιότητα συνδυάζεται με τον σεβασμό για το περιβάλλον, αλλά και τους εργαζομένους, και αυτή η σχέση πιστοποιείται, τα αποτελέσματα έχουν, πέραν του προϊοντικού, και κοινωνικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τα παρακάτω ενοποιημένα συστήματα:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001. Με την εφαρμογή ενός προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ικανοποιημένους και αφωσιωμένους πελάτες.  

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001.  Το πιστοποιητικό εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της ZINCOMETAL με το φυσικό περιβάλλον. 

Σύστημα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001/ EΛΟΤ 1801. Η εταιρία εφαρμόζει ένα Πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία.

Σήμανση CE για Ιστούς Φωτισμού
Βάσει του ΦΕΚ 1557-Β-17.08.2007 η σήμανση CE στους ιστούς φωτισμού είναι υποχρεωτική! Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που πρέπει να εφαρμόζεται ώστε να φέρουν σήμανση CE οι ιστοί φωτισμού είναι το EN40 - 5 (χαλύβδινοι ιστοί) και ΕΝ40 - 6 (ιστοί αλουμινίου). Οι Ιστοί Φωτισμού ZINCOMETAL φέρουν Πιστοποίηση CE από τον ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557 / 17-08-2007 και EN - 40).

Σήμανση CE για Στηθαία Ασφαλείας Οδών
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1914-Β-15.06.2012 η σήμανση CE είναι υποχρεωτική! Η σήμανση CE στα Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) τίθεται μόνο από Κοινοποιημένο Οργανισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EN 1317-5_Annex ZA_attestation of conformity system 1). Ο κατάλογός τους ενημερώνεται συνεχώς και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε Κοινοποιημένος Φορέας έχει ένα και μόνο ένα Αριθμό Αναγνώρισης ο οποίος του χορηγείται από την Επιτροπή. Τα Στηθαία Ασφαλείας Οδών ZINCOMETAL φέρουν Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα.

Σήμανση ΕΝΕC για Φωτιστικά Σώματα
Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα ENEC  πιστοποιούνται πέραν της υποχρεωτικής σήμανσης CE, ως εξαιρετικής ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN και ως εκ τούτου μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να τοποθετηθούν στα πλέον απαιτητικά τμήματα της αγορας. Η ZINCOMETAL διαθέτει πιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας των φωτιστικών σωμάτων, η οποία αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής. Ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και οι εργαστηριακοί έλεγχοι των προϊόντων γίνονται αποκλειστικά και μόνον από φορείς πιστοποίησης και Εργαστήρια που είναι μέλη των συμφωνιών ENEC και CCA (CENELEC Certification Agreement).

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων και Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter