μονάδα προκατασκευασμένων βάσεων

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. πιστή στην φιλοσοφία της για καινοτόμα προϊόντα και στην πώληση Ολοκληρωμένου Προϊόντος, δημιούργησε μονάδα παραγωγής προκατασκευασμένων βάσεων ιστών από σκυρόδεμα με σκοπό την ασφαλή και γρήγορη εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης των βάσεων αγκύρωσης των ιστών φωτισμού.

Χαρακτηριστικά
  • Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
  • Είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα.
  • Περιλαμβάνει εξοπλισμό για παραγωγή ειδικής ποιότητας σκυροδέματος μέσω πλανητικού αναμικτήρα και δονητική μηχανή, η οποία είναι εφοδιασμένη με ειδικά καλούπια τυποποιημένων βάσεων ιστών, διαφόρων διαστάσεων, με ενσωματωμένο φρεάτιο καλωδίων.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter