στηθαία ασφαλείας οδών

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. μένοντας πιστή στη Φιλοσοφία της για Ολοκληρωμένο Προϊόν, το οποίο αποτελεί συνώνυμο Προϊόντος, Υπηρεσίας & Καινοτομίας, και θέλοντας να συμβάλει στην βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας κατασκευάζει:
  • Πιστοποιημένα από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1317 των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων και
  • Στηθαία Ασφαλείας Οδών σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 189/1988) και της εκάστοτε Τ.Σ.Υ. (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) ΕΥΔΕ/ΟΑΠ 2003.
Προστασία 
Η προστασία από την διάβρωση που προκαλεί το περιβάλλον επιτυγχάνεται με την επιψευδαργύρωση των χαλύβδινων προϊόντων με την εμβάπτισή τους σε εν θερμώ λουτρό ψευδαργύρου στο ιδιόκτητο γαλβανιστήριο της εταιρείας. Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1317

ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1317
Στηθαία Ασφαλείας Οδών σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1317.
περισσότερα

εθνικά πρότυπα

εθνικά πρότυπα
Στηθαία Ασφαλείας Οδών σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της εκάστοτε Τ.Σ.Υ.
περισσότερα
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter