συστήματα έξυπνης διαχείρισης φωτισμού

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στις αστικές πόλεις καθώς και οι έντονοι ρυθμοί ζωής έχουν ως αποτέλεσμα την ζήτηση για ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών και υποδομών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Για τον λόγο αυτό, η έξυπνη διαχείριση του οδικού - αστικού φωτισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.
Η μετατροπή μιας πόλης σε έξυπνη ξεκινάει όπως και σε όλα τα μεγάλα έργα από την ύπαρξη ενός οράματος. Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν σε μέγιστο βαθμό την τεχνολογία, αλλά η πραγματική τους δύναμη και επιτυχία προέρχεται από τους κατοίκους της πόλης τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν την ζωή τους ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.

τεχνολογία PLC

ασύρματη τεχνολογία RF

ασύρματη τεχνολογία LoRaWAN

κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter