βάσεις προβολέων

Υλικό
Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219 (χοάνη προσαρμογής) και μορφοσίδηρος διατομής L και UPN (οριζόντιες τραβέρσες) κατά EN10056 και EN10279 αντίστοιχα.
 
Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.
 
Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007 και ΕΝ-40).
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter