βραχίονες οδοφωτισμού

Υλικό
Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερµής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.

Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO1461.
 
Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο- εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007 και ΕΝ-40).
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter