προκατασκευασμένες βάσεις αγκύρωσης

Η τυποποίηση και η ανάγκη για γρήγορη εκτέλεση αυτών των εργασιών οδήγησε την εταιρεία στον σχεδιασμό και δημιουργία Προκατασκευασμένων Βάσεων ZINCOMETAL για ιστούς φωτισμού και για κιβώτια ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ).

Ωφέλειες:
  • Παρέχουν Αντοχή και Στιβαρότητα.
  • Ευελιξία των ηλεκτρολογικών εργασιών.
  • Μεταφορά στον τόπο του έργου.
  • Επιτόπου εγκατάσταση και ολοκλήρωση των εργασιών.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter