μελέτες αντοχής ιστών φωτισμού

Στην ZINCOMETAL S.A. προσφέρουμε στους πελάτες μας το προνόμιο των μελετών αντοχής ιστών. Η μελέτη υπολογισμού του ιστού φωτισμού αποτελεί έλεγχο της στατικής και δυναμικής επάρκειας του ιστού με το μέγιστο αναπτυσσόμενο φορτίο στην κορυφή του ή σε οποιοδήποτε άλλο επιθυμητό ύψος.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την αντίδραση και την αναμενόμενη συμπεριφορά των ιστών σε πραγματικές συνθήκες και μάλιστα σε περιπτώσεις που τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να ξεπεράσουν τις φυσιολογικές τιμές. 
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter