φωτοτεχνικές μελέτες φωτισμού

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα η ZINCOMETAL S.A. δεν σταματά στις μελέτες αντοχής ιστών. Συνδυαστικά μ’ αυτές και θέλοντας να προεξοφλήσει ένα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό περιβάλλον εφαρμογής των προϊόντων της εξασφαλίζει για τους πελάτες της, τη φωτοτεχνική μελέτη του εξωτερικού χώρου, όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν.

Η ολοκλήρωση της φωτοτεχνικής μελέτης επιτυγχάνεται με τον συνυπολογισμό σημαντικών παραμέτρων (όπως διαστάσεις χώρου/γηπέδου, κατηγορία δρόμου, φωτιστικό, λαμπτήρας, ύψος ιστού κλπ.) προκειμένου να προταθεί η βέλτιστη δυνατή λύση, η οποία θα μεταφράζεται μ’ έναν σωστό και ομοιόμορφα κατανεμημένο φωτισμό.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter