βιομηχανικές μεταλλικές σχάρες

......στη σύγχρονη Αρχιτεκτονική αισθητική!

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται το φαινόμενο ότι όλο και περισσότεροι Μηχανικοί (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί κ.α.) προσπαθούν να δώσουν μια νέα νότα στον τρόπο που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία διευρύνοντας την εφαρμογή τους σε: βιομηχανικά έργα, οικοδομικά έργα, περιβάλλων χώρους, έργα οδοποιίας, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α. Και αυτό γιατί ζητούν κάτι το εκλεπτυσμένο και σαφώς ανανεωμένο προϊόν το οποίο μάλιστα δεν παύει να χρήζει Λειτουργικότητας, Ανθεκτικότητας, Στατικής επάρκειας και φυσικά Εμφάνισης.
  
Οι Μεταλλικές Σχάρες hellenic griglia μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους σε:
  • Οριζόντιες (Ο) - Horizontal
  • Κατακόρυφες (V) - Vertical
και ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής (των εγκάρσιων ράβδων με τις λάμες στήριξης) τους σε 3 βασικούς τύπους:
  • Ηλεκτροπρεσαριστές σχάρες με εγκάρσιες ελικοειδείς ή ευθύγραμμες ράβδους (GE).
  • Ηλεκτροσυγκολλητές  σχάρες με εγκάρσιες περαστές ράβδους (GP).
  • Πρεσαριστές σχάρες με εγκάρσιες λάμες 10x2mm (GPR).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter