εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας οδών

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σας προσφέρουμε την τεχνική υποστήριξη για την αποπεράτωση της εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας οδών. Την υπηρεσία αυτή αναλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών.

Οι εργασίες εγκατάστασης περιγράφονται και στο σχετικό εγχειρίδιο (installation manual), που συνοδεύει το προϊόν κατά την αποστολή του. Το υψηλό επίπεδο κατασκευής και τεχνογνωσίας της εταιρείας, η διαρκής έρευνα και παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων μας επιτρέπει να εγγυόμαστε ένα απόλυτα ασφαλές οδικό σύστημα, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1317.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter