γαλβάνισμα εν θερμώ

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των µεταλλικών κατασκευών, θεωρώντας ότι ο γαλβανισµός αποτελεί µία από τις πλέον αποτελεσµατικές κατεργασίες για την προστασία του χάλυβα από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, εγκατέστησε και λειτουργεί µία σύγχρονη και από πλευράς µήκους την µεγαλύτερη µονάδα γαλβανισµού µε εµβάπτιση εν θερµώ στην Ελλάδα για κατασκευασµένα χαλύβδινα αντικείµενα.
 
Στόχος

  • η υποστήριξη της δικής της παραγωγής προϊόντων
  • η ανάληψη εργασιών για λογαριασµό άλλων κατασκευαστών χαλύβδινων αντικειµένων µε τη µέθοδο του φασόν

Ποιότητα γαλβανίσµατος
Μεγάλη σηµασία δίνεται στα θέµατα ποιότητας απο την εταιρεία. Χρήση των Διεθνών Προτύπων EN ISO1461, ASTM A123/A123M, ASTM A153/A153M και προδιαγραφών Ελληνικών Οργανισµών (π.χ. Δ.Ε.Η.).

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία της για το περιβάλλον, εφαρμόζει και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο Σύστημα EN ISO14001.

Τεχνικά χαρακτηριστικά γαλβανιστηρίου
Μήκος: 13.000mm, Πλάτος: 1.300mm, Ύψος: 2.400mm
Χρησιμοποιούμενος ψευδάργυρος: 99.995% (Τύπος PRIME WESTERN)
Αυτοματισμός: Η δεξαμενή ψευδαργύρου, η προθέρμανση, το flux και ο καθαρισμός ελέγχονται και ρυθμίζονται ηλεκτρονικά.

κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter