τηλεσκοπικοί ιστοί

Χαλύβδινοι τηλεσκοπικοί ιστοί φωτισμού οδών (ιστοί οδοφωτισμού) με πλάκα και χωρίς πλάκα έδρασης.

Υλικό
Χαλυβδοσωλήνας από χάλυβα θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 κατασκευασμένος κατά EN 10219.
 
Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο - εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα (ΦΕΚ 1557/Β/17-08-2007 και ΕΝ-40).
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter