ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1317

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. σχεδιάζει και κατασκευάζει πιστοποιημένα από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Φορέα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1317 των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.

Διακρίνονται σε τρείς (3) ομάδες:

Μονόπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών                                             
Στηθαίο ασφαλείας οδών το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δέχεται πρόσκρουση μόνο στη μια πλευρά του.

Αμφίπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών                                                 
Στηθαίο ασφαλείας οδών το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να δέχεται πρόσκρουση και στις δύο πλευρές του.

Στηθαία Τεχνικών Έργων                                                                         
Στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αναχαίτιση των οχημάτων σε τεχνικά έργα (π.χ. γέφυρες κλπ.)

Οι κατηγορίες επίδοσής τους καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN1317-2 από τρία (3) βασικά κριτήρια:
  • Την ικανότητα συγκράτησης (N2, H1, H2, H4)
  • Το λειτουργικό πλάτος (W) και
  • Την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης (A ή B ή C)
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter