εξέδρες προβολέων

Κατασκευή
Κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο διατομής UPN και γωνιακά ελάσματα κατά EN 10279 και EN 10056 αντίστοιχα.
 
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα αφαλείας καθώς η εξέδρα προβολέων είναι εξοπλισμένη με κιγκλιδώματα προστασίας.
 
Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO1461.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter