προστατευτικά κολωνών - κάδων

Κολονών σε σχήμα C
Ακόμη και μια μοναχική κολώνα φωτισμού μπορεί να γίνει στόχος ανατροπής από την κρούση κάποιου οχήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις τοποθεσίες εγκατάστασης των κολωνών είναι δεδομένη η φθορά τους από ατυχήματα και απροσεξία. Το χαμηλό κόστος τοποθέτησης προστατευτικού σε σύγκριση με το κόστος αντικατάστασης της κολώνας και με το λειτουργικό κόστος απώλειας της κτυπημένης κολώνας βαραίνει περισσότερο τη φράση ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. 


Κάδων απορριμμάτων σε σχήμα C
Οι κάδοι απορριμμάτων είναι αντικείμενα συχνού βανδαλισμού και επιρρεπείς λόγω θέσης σε απρόσεκτους οδηγούς πάσης φύσεως οχημάτων.

Προσθέτοντας μια προστατευτική εγκατάσταση χαμηλού κόστους, ενισχύεται σαφώς ο χρόνος ζωής του αντικειμένου και αφετέρου οριοθετείται το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο κάδος, μειώνοντας τις περιπτώσεις μεταφοράς του αν πρόκειται για κινητό στοιχείο.

 

κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter