τεχνολογία PLC

PLC - PowerLine Communication

Ενσύρματη τεχνολογία διαχείρισης φωτισμού μέσω της γραμμής τροφοδοσίας. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης οδικού - αστικού φωτισμού που επιτρέπει τον έλεγχο κάθε φωτιστικού σώματος μέσω της υπάρχουσας γραμμής τροφοδοσίας χωρίς να χρειάζεται επιπλέον επέμβαση ή καλωδίωση στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Οι ελεγκτές (Controllers) των φωτιστικών σωμάτων είναι εγκατεστημένοι  σε κάθε ιστό και επικοινωνούν με το κέντρο (Gateway) χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κέντρο (Gatway) τοποθετείται στον πίνακα ελέγχου (Pillar) της εγκατάστασης και ελέγχει, οργανώνει - διαχειρίζεται τους ελεγκτές που βρίσκονται στο πεδίο λειτουργίας του μέσω του Λογισμικού Διαχειρίσης Φωτισμού.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter