γέφυρες σήμανσης & ρύθμισης κυκλοφορίας

Σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος και επίσης για την σωστή και άμεση ενημέρωση του οδηγού διαδραματίζουν οι γέφυρες σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας.Η δράση του αέρα στις πινακίδες σήμανσης συνιστά σοβαρό και λεπτομερή σχεδιασμό και κατασκευή, καθώς ενδεχόμενη αστοχία μπορεί να απειλεί άμεσα τη σωματική ακεραιότητα των οδηγών.
 
Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία ZINCOMETALS.A. εκμεταλλεύοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσίας της στον τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των ισχύων τεχνικών προδιαγραφών (Διεθνών Κανονισμών και Ελληνικών Προτύπων) της αγοράς αυτής!

Προστασία
Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter