προστασία σπειρώματος αγκυρίων

Αποτελεί συχνό φαινόμενο μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος να υπάρχει οξείδωση των παξιμαδιών και του σπειρώματός τους. Η εταιρεία ZINCOMETALS.A. παράγει και προτείνει για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου, όπως επίσης και την αναβάθμιση του αισθητικού αποτελέσματος, κάλυμμα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής σε χημικούς και ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Οφέλειες
  • Προστασία των παξιμαδιών και του σπειρώματος των αγκυρίων από οξείδωση, χώμα και άσφαλτο.
  • Ευκολία στην αφαίρεση – αντικατάσταση των περικοχλίων αφού προστατεύεται από το γράσο του σπειρώματος το οποίο διατηρείται.
  • Εύκολη τοποθέτηση – αφαίρεση και εύκολος καθαρισμός του καλύμματος.
κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter