κιβώτια ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) & ηλεκτρικοί πίνακες

Με σκοπό την Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών για την γρήγορη και άμεση ολοκλήρωση των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών έργων, η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. παράγει και προσφέρει Πίλαρ και Ηλεκτρικούς Πίνακες οδικού φωτισμού που είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και των Προτύπων Κατασκευής των έργων.

κάν' το μόνος σου
επικοινωνία
 
newsletter